2014-2015 г.

1.Обществена поръчка в наименование "Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в Основно училище "Св. Паисий Хилендарски", с. Тополчане, общ. Сливен, обл.Сливен за учебната 2014/2015 г."


2. Срок за получаване на офертите: 04.08.2014 г., в с. Тополчане, общ. Сливен; 15:00 часа. 


3. Отварянето на офертите за "Доставка на готови закуски и топъл обяд за учебната 2014/2015 г." ще бъде на 25.08.2014 г. от 10:00 часа в сградата на училището.