2015-2016 г.

1.Обществена поръчка в наименование "Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в Основно училище "Св. Паисий Хилендарски", с. Тополчане, общ. Сливен, обл.Сливен за учебната 2015/2016 г."

2. Срок за получаване на офертите: 19.08.2015 г., в с. Тополчане, общ. Сливен; 14:00 часа.

3. Отварянето на офертите за "Доставка на готови закуски и топъл обяд за учебната 2015/2016 г." ще бъде на 24.08.2015 г. от 11:00 часа в сградата на училището.