ГРАФИЦИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ  - ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021Г.

02.09.2021г.:  - 09:00ч. - Английски език

03.09.2021г.:  - 09:00ч. - География и икономика ЗП

                      - 11:00ч. - Химия и опазване на околната среда, Човекът и природата

07.09.2021г.:  - 09:00ч. - Български език и литература ЗП

08.09.2021г.:  - 09:00ч. - Математика ЗП