Занимания по интереси

     От началото на учебната 2018/2019г. в ОУ"Свети Паисий Хилендарски" с.Тополчане като извънкласна дейност има сформирани тринадесет групи чиято дейност е за занимания по интереси. През 2019/2020г. съответно сформираните групи са шестнадесет, а през учебната 2020/2021г. дванадесет групи за занимания по интереси.