Колектив

“Учителите използват себе си като мостове, по които канят учениците си да преминават, после, когато са улеснили прекосяването им, щастливо се срутват, насърчавайки ги на свой ред да изграждат мостове.”

Никос Кавандзакис

 

 

 

Педагогически персонал

 

Николай Динев Калчев

 

Директор  nikolaykalchevtopol@abv.bg
Нели Димитрова Костова

 

 Заместник директор по учебната

дейност

ilenk@abv.bg

 

Виолета Димитрова Григорова

 

Заместник директор по учебната

дейност

viogr@mail.bg
Недка Атанасова Христова

Педагогически съветник

 

 

Подготвителни групи

     
     Бонка Василева Петкова                            Учител ПГ  
Юзден Юсеинова Дойнова Учител ПГ   
Валентина Парушева Цонева Учител ПГ   
Румяна Димитрова Ангелска Учител ПГ 

 

 

 

 

 

Мария Янева Йорданова

 

 Учител ПГ   
     Иванка Дянкова Дянкова                             Учител ПГ   
     

          Анелия Иванова

          Милева-Кисьова

                            Учител ПГ  

Начален етап

Николай Добрев Недев Учител НУП  
Милена Константинова Ралчева
Учител НУП
 
Анелия Николова Стоянова
 Учител НУП
 
Татяна Христова Савова
Главен учител 
 
Митка Тенева Митева

 

Учител НУП

 

 
Гергана Манолова Димитрова

 

Старши учител НУП

 

 
Пенка Иванова Чапкънова  Учител НУП

 
Милена Вълкова Иванова  Старши учител НУП
 
 
Димитър Събев Илиев  Старши учител НУП


Надка Иванова Димитрова

 

 Учител НУП

 

 

 

Живка Тодорова Нейкова

 

 Старши учител НУП

 

 
Даниела Петрова Георгиева

 

 Старши учител НУП

 


  Татяна Тонева Георгиева

 

                       Учител НУП

 

 
  Татяна Дечева Георгиева                        Учител НУП  

 

Юрка Андреева Иванова

 

Старши учител по английски език

andreeva_60@abv.bg

Прогимназиален етап

 

     Надя Недева Николаева

 

Старши учител по Български език и                      литература  
Милена Иванова Георгиева

 Учител по Български език и литература

 

Билял Ибрямов Пехливанов

 Учител по Български език и литература

 

 

Стела Маринова Димитрова

 

Учител по Английски език


Георги Димитров Георгиев

 

 

Старши учител по Математика, Технологии и предприемачество и ИТ

 

 

jorjy72@abv.bg

      Йовка Петрова Петрова

 

Старши учител по Математика, Физика и астрономия и ИТ

 

 

      Марина Минчева                           Станева

 

Старши учител по Математика и Физика и астрономия

 

 

Иван Георгиев Недялков

 

Учител по Математика

 

    Росалина Иванова Захариева

 

 

Старши учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда

 

 

 

      Ивайло Русев Иванов

 

Старши учител по История и цивилизации и География и икономика  

 

     Нели Георгиева Петкова

 

Учител по География и икономика

 

 

     Съби Милчев Събев

 

Учител по Музика  

 

     Живка Андонова Петрова

 

Учител по Физическо възпитание и спорт

  jivka_1980@abv.bg 

 

     Петър Пенев Янков

 

    Учител по Изобразително изкуство  

Учители ЦОУД

 

Антоанета Живкова Стойкова

 

Учител ЦОУД   
Величка Василева Господинова Учител ЦОУД  

 

Ирена Стефанова Семерджиева

 

Старши учител ЦОУД   

 

Живка Тодорова Георгиева

 

 Старши учител ЦОУД   
Галя Георгиева Йорданова Старши учител ЦОУД  

 

Донка Спасова Пейчева

 

 Старши учител ЦОУД   

 

Татяна Николаевна Райчева

 

 Старши учител ЦОУД 
 
Стефка Друмева Петкова Учител ЦОУД  

 

Петър Тодоров Петров

 

Старши учител ЦОУД   

Административен и  помощен персонал

 

Марияна Георгиева Янкова

 

Главен счетоводител

 

Ивелина Василева Данчева

 

ЗАС

 

Милена Димитрова Танева

 

 технически изпълнител
Катя Илиева Господинова образователен медиатор
   
Тодорка Василева Панайотова образователен медиатор

 

Иван Георгиев Тодоров

 

шофьор/огняр

 

Стойко Иванов Нейков

 

чистач-хигиенист

 

Веселина Златева Иванова

 

чистач-хигиенист

 

Галина Иванова Илиева

 

чистач-хигиенист

 

Димка Георгиева Симеонова

 

чистач-хигиенист

 

Мариана Митева Енева

 

чистач-хигиенист
Стойка Стоянова Шопова чистач-хигиенист

 

Елена Христова Иванова

 

чистач-хигиенист

 

Стоян Иванов Стоянов

 

 

охранител

 

 

Веселин Александров Драганов

 

охранител

Снимки: