Летопис

Училището в село Тополчане, община Сливен, е създадено през 1860 година и се е помещавало в частна къща. През 1882 година е построена първата четиристайна сграда (ламариненото училище). В него нямало черна дъска, а пишели на плочи. До 1930 година училището е начално, а след това основно.

Новата сграда, която съществува и днес, е започната през 1932 и е завършена през 1934 година. Тя е масивна - на два етажа и изба, с възможност да се построят още етажи. Не е била електрифицирана, това става по късно. Оградата първоначално била от плет, през 1947 година е построена каменна ограда.

Според документ от държавен архив е видно, че от месец юли 1956 година училището е пригодено за 300 ученика. От 1951 г. училищният имот с площ 4 дка е одържавен. През 1963 г. е отчуждена частна къща на един етаж със застроена площ 120 кв.м, пригодена за работилница и кухня в полза на училището.

През 1983 г. е започнато разширяване на училищната сграда. Първият корпус предназначен за работилници и столова е завършен 1996 година, но е пригоден за класни стаи и физкултурен салон. Вторият корпус е завършен 2007 година и влиза в експлоатация през 2007/2008 учебна година. Условията в новата сграда са на много добро ниво. Днес в училището учат 650 деца от подготвителните групи и ученици от 1 до 7 клас. Училището разполага с много добра материална база - 23 класни стаи, всяка с мултимедия и лаптоп, 4 от тях са със стационарна интерактивна дъска, а 5 с подвижна интерактивна дъска, кабинет на педагогическия съветник, 2 компютърни кабинета, стая за хранене, физкултурен салон и учителска стая. Две зелени класни стаи, разположени в една разкошна градинка, детски кът и площадка за спортни дейности.

 

 От 2009/2010 учебна година училището е средищно и приема ученици от с. Калояново. През годините тук са учили още, деца от село Сотиря и ДЗС”Диньо Дачев”( Дебелата кория).

От създаването си училището носи името "Отец Паисий", село Тополчане, околия Сливенска, окръг Старозагорски. През 2002 г. е преименувано на Основно училище "Свети Паисий Хилендарски", село Тополчане, община Сливен, област Сливен.

През 2020 г. училището чества 160 години от своето създаване.

Летопис 2020/2021 година

            Мисията на нашето училище е да създава такава среда за своите ученици, в която те да се чувстват желани и щастливи. Вярваме, че това може да се постигне с търпение и любов в условията на модерно обучение. Стараем се да възпитаме успешни, мислещи и отговорни млади хора.

Учебната 2020/2021 г. започна със следния педагогически и непедагогически персонал:

1.      Николай Динев Калчев – директор

2.      Нели Димитрова Костова – заместник-директор учебна дейност

3.      Виолета Димитрова Григорова – заместник-директор учебна дейност

4.      Валентина Парушева Цонева – учител подготвителна група, 5 г. а

5.      Румяна Димитрова Ангелска – учител подготвителна група, 5 г. б

6.      Юзден Юсеинова Дойнова - учител подготвителна група, 5 г. в

7.      Мария Янева Йорданова - учител подготвителна група, 5 г. г, с. Калояново

8.      Анелия Иванова Милева-Кисьова – учител подготвителна група, 6 г. а

9.      Бонка Петкова Василева – старши учител подготвителна група, 6 г. б

10.  Иванка Дянкова Дянкова – учител подготвителна група, 6 г. в

11.  Милена Вълкова Иванова – старши учител начален етап, 1а клас

12.  Надка Иванова Димитрова – учител начален етап, 1б клас

13.  Димитър Събев Илиев – старши учител начален етап, 1в клас

14.  Милена Константинова Ралчева – учител начален етап, 2а клас

15.  Живка Тодорова Нейкова – старши учител начален етап, 2б клас

16.  Даниела Петрова Георгиева – старши учител начален етап, 2в клас

17.  Николай Добрев Недев – учител начален етап, 3а клас

18.  Пенка Иванова Чапкънова – учител начален етап, 3б клас

19.  Анелия Николова Стоянова – учител начален етап, 3в клас

20.  Татяна Христова Савова – старши учител начален етап, 4а клас

21.  Митка Тенева Митева – учител начален етап, 4б клас

22.  Гергана Манолова Димитрова – старши учител начален етап, 4в клас

23.  Татяна Тонева Георгиева – учител начален етап

24.  Юрка Андреева Иванова – старши учител начален етап

25.  Милена Иванова Георгиева – учител БЕЛ, 5а клас

26.  Йовка Петрова Петрова – старши учител ИТ, 5б клас

27.  Стела Маринова Димитрова – учител по АЕ, 5в клас

28.  Георги Димитров Георгиев – учител по математика, 6а клас

29.  Нели Георгиева Петкова – учител по география и икономика, 6б клас

30.  Живка Андонова Петрова – старши учител ФВС, 6в клас

31.  Надя Недева Николаева – старши учител БЕЛ, 7а клас

32.  Марина Минчева Станева – старши учител по математика, 7б клас

33.  Галя Иванова Георгиева – старши учител по АЕ, 7в клас

34.  Билял Ибрямов Пехливанов – учител по БЕЛ

35.  Росалина Иванова Захариева –старши учител по биология и здравно образование

36.  Ивайло Русев Иванов – старши учител по история и цивилизации

37.  Съби Милчев Събев – учител по музика

38.  Петър Пенев Янков – учител по изобразително изкуство

39.  Татяна Дечева Георгиева – учител ЦДО 1а клас

40.  Донка Спасова Пейчева – старши учител ЦДО 1б клас

41.  Галя Георгиева Йорданова – старши учител ЦДО 1в клас

42.  Антоанета Живкова Стойкова – учител ЦДО 2а клас

43.  Веселин Александров Василев – учител ЦДО 2б клас

44.  Ирена Стефанова Семерджиева – старши учител 2в клас

45.  Стефка Друмева Петкова – учител ЦДО 3б и 3в класове

46.  Живка Тодорова Георгиева – старши учител ЦДО 3а и 3б класове

47.  Татяна Николаевна Райчева – старши учител ЦДО 4 клас

48.  Петър Тодоров Петров – учител ЦДО 5 клас

49.  Иван Георгиев Недялков – учител ЦДО 6 и 7 класове

50.  Недка Атанасова Христова – педагогически съветник

51.  Марияна Георгиева Янкова – главен счетоводител

52.  Ивелина Василева Данчева – завеждащ административна служба

53.  Милена Димитрова Танева – технически изпълнител

54.  Стойко Иванов Нейков – чистач/хигиенист

55.  Веселина Златева Иванова - чистач/хигиенист

56.  Галина Иванова Илиева - чистач/хигиенист

57.  Димка Георгиева Симеонова - чистач/хигиенист

58.  Елена Христова Иванова - чистач/хигиенист, с. Калояново

59.  Мариана Митева Енева - чистач/хигиенист

60.  Стойка Стоянова Шопова - чистач/хигиенист

61.  Иван Георгиев Тодоров – шофьор на автобус и огняр

62.  Катя Илиева Господинова – образователен медиатор

63.  Стела Боянова Вътева – образователен медиатор

 На основание чл. 258, ал.1 и 259, ал 1 от ЗПУО, чл. 31 от Наредба 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и решение на Педагогическия съвет от 16.09.2020 г. новата учебна година стартира със следната извънкласна и проектна дейност:

            Проекти - „Подкрепа за успех“, „Образование за утрешния ден“, АПСПО с деца от Подготвителни групи, „Участвай и променяй“, Учители в действие“,  „Всеки ученик, отличник“ на ЦМЕДТ „Амалипе“, „Равен достъп до образование в условията на кризи“, „КПРПС“ и други.

I.                   Извънкласни дейности по интереси:

1.      Донка Спасова Пейчева – „Дигитални мечти“ в тематична област дигитална креативност, 3 клас

2.      Бистра Блажева Топалова от „Кариерен център“- Сливен – „Моята професия, моето бъдеще“ в тематична област дигитална креативност, 7 клас

3.      Росалина Иванова Захариева – „Природата – нашият дом“ в тематична област природни науки, 6 клас

4.      Митка Тенева Митева – „Полезна и забавна математика“ в тематична област математика

5.      Марина Минчева Станева – „Математиката – лесна и интересна“ в тематична област математика

6.      Надка Иванова Димитрова – „Многоцветна палитра“ в тематична област технологии

7.      Стефка Друмева Петкова – „Тракийски ритми“ в тематична област изкуства и култура

8.      Милена Вълкова Иванова – „Музикална дъга“ в тематична област изкуства и култура

9.      Николай Добрев Недев – „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ в тематична област изкуства и култура

10.  Петър Пенев Янков – „Млади творци“ в тематична област изящни изкуства, 5 клас

11.  Николай Добрев Недев – „Млади шахматисти“ в тематична област индивидуални спортове, 6 клас

12.  Ивайло Русев Иванов – „Футбол“ в тематична област колективни спортове, 6 клас

 

II.                Извънкласни дейности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи:

1.      Валентина Парушева Цонева – «Вълшебен български език», 5 годишни

2.      Бонка Петкова Василева – «Обичам те, българска реч», 6 годишни

3.      Мария Янева Йорданова – «Аз обичам българския език», 5 и 6 годишни, с.Калояново

4.      Милена Иванова Георгиева – «Магията на българското слово», 5 клас

5.      Билял Ибрямов Пехливанов – «Еикови и литературни занимания», 6 клас

6.      Надя Недева Николаева – «Книжни мишки», 7 клас

 

III.             Допълнителни обучения по български език:

1.      Мария Янева Йорданова – «Любими приказки», с. Калояново

2.      Анелия Иванова Милева-Кисьова – «Зайко Многознайко»

 

IV.             Дейности по национална програма „Участвай и променяй – родителят активен партньор в училищния живот“

1.      Милена Вълкова Иванова, 1а клас

2.      Надка Иванова Димитрова, 1б клас

3.      Милена Костадинова Ралчева, 2а клас

4.      Стела Маринова Димитрова, 5в клас

5.      Живка Андонова Петрова, 6в клас

6.      Марина Минчева Станева, 7б клас

7.      Галя Иванова Георгиева, 7в клас

 

V.                Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

1.      Георги Георгиев – клуб «С компютъра е интересно»

2.      Йовка Петрова – клуб «Млад информатик»

Месец септември 2020 г:

Преди първия звънец:

            Тази година е различна, белязана от нов вирус, наречен COVID 19. Световната пандемия не подмина и България и затова подготовката за учебната година мълчаливо бе във властта на строгите правила за безопасност. Създадоха се планове и стратегии, извърши се дезинфекция, избягваха се струпвания. Хигиената и дистанцията бяха основно изискване.

 

 

Откриване на учебната година:

            Предвид извънредната епидемична обстановка в страната и при спазване на строгите мерки за безопасност, учебната година бе тържествено открита. Първокласниците трепетно влязоха в класните стаи. По-големите ученици поетапно проведоха първите си срещи с учителите в двора на училището.

Пожелаваме си на добър час и прекрачваме прага на училището с усмивка и с вяра, че тя ще бъде изпълнена с успехи, красиви дни и със здраве.

Месец октомври 2020 г:

През 2020 г. ОУ "Свети Паисий Хилендарски" в с. Тополчане чества 160 години от основаването си. Тържествата бяха планирани за 22 март, но поради влошената епидемиологична обстановка се проведоха през месец октомври и то далеч не толкова шумно и пищно, както бяха замислени.

По случай годишнината от основаването на училището бе издадена юбилейна книга "Отворена история ". Неин автор е директорът на училището Николай Калчев. Издаването на книгата бе осъществено с финансовата помощ на Общински фонд „Култура“.

Изпълнена с интересна фактология, снимков материал и вълнуващи истории, книгата представя по въздействащ начин миналото и настоящето на училището. Представянето й се случи на 3.10.2020 г. в двора на училището, като присъстваха бивши и настоящи учители.

Учителят по изобразително изкуство Петър Янков изготви и реализира проект с образа на нашия патрон. Ликът на Свети Паисий Хилендарски бе поставен на входната врата до табелата на училището.

Под ръководството на г-жа Живка Георгиева ученици изработиха от природни материали табло, на което бе изписана възрастта на нашето училище.

През месец октомври бе направен и навес до вратата в двора, за да има повече място на сухо и открито през дъждовните дни. Там учениците с удоволствие си почиват между учебните часове.

Месец ноември 2020 г:

            Това бе месец, в който учебният процес протичаше при строги правила за безопасност на ученици и учители. Движението по коридорите се извършваше в една посока, стриктно се следеше за носене на маски от всички, осигуриха се топла вода, сапун и дезинфектанти. Междувременно се засили подготовката за обучение в електронна среда. На учениците се разясняваха начините на обучение при евентуална дистанционна форма. И тя не закъсня. В края на месеца, във връзка със заповед на здравния министър и влошената епидемична обстановка, училищата в страната отново затвориха врати.

Месец декември 2020 г:

            Целият месец протече в електронна среда на обучение от разстояние, като на децата без технически средства се осигуряваха учебни материали на хартиен носител. Беше осъществена постоянна връзка между учители и ученици чрез всички възможни средства за комуникация. За първи път не се проведоха присъствени коледни празненства.

Месец януари 2021 г.

            От 04.01.2021 г. се възобновиха присъствените занятия за учениците от начален етап. Децата от предучилищните групи и тези от първи до четвърти клас отново влязоха в класните стаи при строги мерки за безопасност. За големите ученици обучението в електронна среда продължи. Започна възобновяване на извънкласната дейност по проекти.

Месец февруари 2021 г:

            На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО , Заповед N РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването на 02.02.2021 г. приключи първият учебен срок за учениците в седми клас. Вторият срок започна на 04.02.2021 г. за седмокласниците присъствено. Учениците от трите седми класа се върнаха в класните си стаи след двумесечно обучение в електронна среда. Целта бе поетапно и плавно завръщане на учениците в училище.

За петокласниците и шестокласниците първият учебен срок приключи на 16.02.2021 г. На 18.02.2021 г. присъствено в училище се върнаха децата от петите класове за втори учебен срок.

На 25.02.2021 г. присъствено продължава втори учебен срок за учениците от първи до трети клас.

            Междувременно се извърши и масово доброволно тестване на педагогическия и непедагогическия персонал в училището. Добрата новина бе, че от всички 43 тествани нито един не се оказа с положителна проба за COVID 19.

По традиция през месец февруари с табла и рисунки бе отбелязана 148 – мата годишнина от обесването на Васил Левски.

На 24.02.2021 г. за поредна година в училището ни бе отбелязан световният "Ден на розовата фланелка". Тази инициатива започва през 2007 година и се провежда всяка последна сряда на месец февруари. Тази година събитието се проведе под мотото "Заедно....Можем да не допускаме тормоз в училище!"

Месец март 2021 г;

            Присъственото обучение продължи на ротационен принцип по график за ученици само от един и същи клас.

С табла и изложби бе отбелязан националният празник на България – 3-ти март.

На 22.03.2021 г. отбелязахме 161 години от основаването на ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ с. Тополчане. Историята на училището в снимки бе подредена в един от училищните коридори. Интересните постери са дело на учителя по изобразително изкуство г-н Петър Янков.

Продължи изграждането на навес в цветната градинка в двора на училището. Засаждането на цветя и поддържането на зелената част се извършва целогодишно със сезонни цветя и декоративни аранжировки според календарните празници.

Служители на Дирекция на Природен парк "Сините камъни" бяха на гости на подготвителни групи към нашето училище. Децата разгледаха Червената книга на България, запознаха се с интересни растения и животни, научиха защо и как трябва да ги пазим. Накрая представиха своята рисунка, вдъхновена от пролетта в Природен парк "Сините камъни".

Месец април 2021 г;

            С постоянно вървящи презентации и тематични табла отбелязахме 200 години от рождението на Георги Раковски.

            На 28 април по случай Международният ден в памет на загиналите при трудови злополуки, КНСБ връчи годишните награди, с които отличава работодателите, постигнали добри резултати за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и добър пример за мерки срещу Ковид 19. Тази година носители на наградите „Прометея“ бяха УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, „Промет“ АД и Основно училище „Паисий Хилендарски“ с. Тополчане, община Сливен. Отличителната статуетка и грамота получи лично директорът на училището г-н Николай Калчев и председателят на синдикалната организация към СБУ в училище г-жа Гергана Димитрова от президента на КНСБ Пламен Димитров.

 

Месец май 2021 г.

 

            Пъстри изложби на яйца и цветни рисунки белязаха празника на добротата и надеждата Великден. Денят на възкресението на Христос се превърна в символ на нашата вяра в по-добри времена и на нашата надежда в любов към ближния.

 

             На 05.05.2021 г. се проведе вътрешно обучение за работа с обучителни платформи за целия педагогически персонал от Юнион Интерактив ООД. А за децата на същия ден бе организиран спортен празник под надслов „Бързи, смели, сръчни“.

            На 11.05.2021 г. учениците от първи клас положиха тържествена клетва, че вече са грамотни и могат да четат. Празникът продължи с музика и танци.

            На 24 май в тържествена обстановка с много музика, настроение и цветя бе отбелязан денят на нашата азбука. Тържеството завърши с обща снимка и голямо хоро, на което повечето учители и ученици бяха облечени в народни носии.

            На 27 и 28 май се проведе Национално външно оценяване на знанията и уменията на учениците от 4 клас по български език и литература и математика.

На 29 и 30 май в град Котел се проведе педагогическо обучение на тема                          " Дисциплина чрез сътрудничество. Преодоляване конфликтите между ученици в учебна среда". Няколко ученици получиха награди за много добро представяне в различни национални конкурси с грамоти от организаторите.

 

Месец юни 2021 г.

 

            В началото на юни учениците от всички класове се завърнаха присъствено в класните стаи при спазване на всички мерки за безопасност.

Денят на детето бе отбелязан в двора на училището с много музика, танци, балони и усмивки. За доброто настроение се погрижиха и поканени детски театрални групи от гр. Сливен по проект „Участвай и променяй“.

На 16.06.2021 г. се проведе НВО по български език и литература за седмокласниците. Ден по-късно, на 18.06.2021 г. учениците от седми клас се явиха и на НВО по математика. Изпитите протекоха спокойно според правилата и изискванията на МОН.

На 23.06.2021 г. приключиха учебните занятия за децата от първи, втори и трети клас. Част от тях продължиха с дейности по проекти и допълнителна лятна работа.

За по-големите учебната година продължи до 30.06.2021 г. Проведоха се класни и контролни работи за установяване на изходно равнище по предмети. Резултатите се обсъдиха в методичните обединения. Групите по проекти представиха своите финални публични изяви.

            От 2 до 4 юли в к.к. Слънчев бряг 32 учители от училището участваха в  проведеното обучение по национална програма „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.

            От 19 до 21 юли в к.к. Слънчев бряг 20 педагогически специалисти от училището участваха в обучение по проект „Учители в действие“.

Традиционно учебната година приключи с педагогически съвет за анализ на учебните резултати и поставяне на основни цели за следващата учебна година.

С пожелание за весело и безгрижно лято се разделяме до следващия септември.