Материална база

Футбол

ОУ "Свети Паисий Хилендарски" осигурява всички съвременни материални и технологични стандарти за работа и обучение в добра учебна среда. Материалната база се обновява и подобрява всяка година с цел училището да бъде привлекателно за децата. Разполагаме с:

- Просторни класни стаи, повечето от които оборудвани с мултимедийни устройства

- Два компютърни кабинета с капацитет до 15 работни места

- Зелена класна стая за работа на открито

- Физкултурен салон, разполагащ с фитнес уреди и други игри

 

Снимки: