График за провеждане на поправителна сесия - месец септември 2021г., за определяне на годишна оценка на учениците в дневна форма на обучение V - VІІ клас
30.08.2021

02.09.2021г.:  - 09:00ч. - Английски език

03.09.2021г.:  - 09:00ч. - География и икономика ЗП

                      - 11:00ч. - Химия и опазване на околната среда, Човекът и природата

07.09.2021г.:  - 09:00ч. - Български език и литература ЗП

08.09.2021г.:  - 09:00ч. - Математика ЗП