Открит урок ЦОУД 5 клас
13.05.2022

На 11 май се проведе открит урок с група ЦОУД 5 клас от Петър Петров, старши учител в ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Тополчане на тема "Занимателна математика". Учениците показаха добри знания и завидна активност в решаването на поставените задачи. В края на урока на най-активните и знаещи бяха раздадени награди. Присъстваха колеги учители и г-жа Нели Костова - заместник директор на училището.

Снимки: