ИЗЯВА НА КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ
17.06.2022

    Групите за дейности по интереси- Клуб " Преоткриватели" с ръководител г-жа В. Григорова и Клуб " Опознай околната среда" с ръководител г-жа Р. Захариева проведоха съвместно в училище представителна изява. На мероприятието присъстваха ученици и учители. Учениците участваха във викторина, наблюдение на демонстрационни опити и показаха своите знания в решаването на кръстословица. Те бяха въведени в света на природата чрез включването им в игри, запознаващи ги с природните процеси ( Игра за хранителна верига и Игра за пълна метаморфоза). По забавен начин играта за пестициди ги въведе в живота на ловния сокол и заслужено получиха аплодисментите на публиката.

Снимки: