Национално външно оценяване

Национално външно оценяване за 4 клас

- Български език и литература - 27 май 2020г., начало 10:00часа

-  Математика - 28 май 2020г., начало 10:00 часа

Национално външно оценяване 7 клас

- Български език и литература - 9 юни 2020г., начало 9:00 часа 

-  Математика - 11 юни 2020г., начало 9:00 часа

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности (публ. 30.08.2019 г.)