Национално външно оценяване

Национално външно оценяване за 4 клас

- Български език и литература - 26 май 2022г., начало 10:00часа

-  Математика - 27 май 2022г., начало 10:00 часа

Национално външно оценяване 7 клас

- Български език и литература - 14 юни 2022г., начало 9:00 часа 

-  Математика - 16 юни 2022г., начало 9:00 часа