Национално външно оценяване

Национално външно оценяване за 4 клас

- Български език и литература - 27 май 2021г., начало 10:00часа

-  Математика - 28 май 2021г., начало 10:00 часа

Национално външно оценяване 7 клас

- Български език и литература - 16 юни 2021г., начало 9:00 часа 

-  Математика - 18 юни 2021г., начало 9:00 часа

 Заповед № РД 09-1170/03.06.2021 г. на министъра на образованието и науката относно изменение в Инструктажа за ученика за НВО в края на  VII клас през учебната 2020/2021 година