Обществен съвет

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРИ ОУ"СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" С. ТОПОЛЧАНЕ

 

1. Петър Илиев - председател

2. Божидар Йорданов - член

3. Господин Господинов - член

4. Магдалена Йонково - член

5. Еленка Андонова - член

6. Петър Иванов - член

7. Кольо Йорданов - член

Резервни членове:

1. Мария Митева

2. Минка Славова