Училищен план прием за учебната 2019/2020 година

Уважаеми родители,  на бъдещите ученици в първи клас,

 
През тази година Ви предстои избор на училище за Вашето дете. За да Ви подпомогнем при вземането на решение и направим по-прозрачна организацията на приема в нашето училище, Ви предоставяме следната информация:

 
Училището предлага:

  •     безплатни помагала
  •     училищен стол
  •     безплатен транспорт за ученици от други населени местаОбщи условия:

Съгласно разпоредбите на чл.8, ал.2 и ал.3 от ЗПУО в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

 

Необходими документи:

  •     Заявление за записване (по образец на училището);
  •     Удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас – оригинал;
  •     Копие от Удостоверение за раждане


 

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират това обстоятелство.

Всеки родител може да посети училището, за да получи отговор на своите въпроси или да ги зададе на електронната ни поща.

С удоволствие ще Ви отговорим!