Родителски срещи

Уважаеми родители,

     На 17.9.2019г.(вторник) от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за всички ученици от ОУ"Свети Паисий Хилендарски" с.Тополчане- Запознаване с правилника за дейността на училището. Пази детето на пътя.

 

  На 24.10.2019г.(четвъртък) от 17:30 часа ще се проведе родителска среща за всички ученици от ОУ"Свети Паисий Хилендарски" с.Тополчане- Избор на представител за участие в състава на Обществения съвет на училището.

 

 

 

 

 

 

У

Снимки: