Противодействие на училищния тормоз

СЪОБЩЕНИЕ

Телефони за контакти, в случай на дете жертва или в риск от насилие:

- тел:112 - Национална система

- тел:044/62-57-25, 62-50-83 - Отдел "Закрила на детето" - град Сливен

 - тел:044/611-020; РУО-Сливен - г-жа Илонка Толева