Твоят час

  В училището има създадени 34 групи по проект "Твоят час". 18 групи са за преодоляване на обучителни затруднения и 16 групи занимания по интереси. Обхванати са повече от половината ученици от училището.

лого-проект.jpg