Обучителни затруднения

   От началото на учебната 2018/2019г. в ОУ"Свети Паисий Хилендарски" с.Тополчане като извънкласна дейност има сформирани 28 групи чиято дейност е за преодоляване на обучителни затруднения.