Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“- вход

krizi.png

 

   В ОУ " Свети Паисий Хилендарски " с. Тополчане стартираха занятията в 5 групи съответно от ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ клас  по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Ръководители на групите са Донка Пейчева, Петър Петров, Йовка Петрова и Георги Георгиев. 

   През учебната 2021/2022г.  по дейност 2 са сформирани 17 групи. По дейност 4 са сформирани 4 групи.

   През учебната 2022/2023г. по дейнос 2 са сформирани 16 групи, по дейност 3 са сформирани 3 групи и по дейност 4 са сформирани 8 групи

През учебната година 2023/2024 година изпълнението на част от дейностите по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ продължи по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  (REACT). 

 

Дейност 1 - Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи бяха сформирани три групи:

 

Наименование на групата

Брой педагогически

ситуации

Брой деца

1.

„Любознайко“ ПГ 4 г.

30

5 деца

 

2.

„Многознайковци“

 ПГ 5 г.

30

5 деца

 

3.

 

„Усмивка“ ПГ 6 г.

30

5 деца

 

   

Дейност 3– интензивна работа с родители:

Бяха включени 15 родители, с които сереализираха общо 4/четири/ групови форми за интензивна работа с родители.

  • 11.10.2023 г. - „Добре дошли в подготвителните групи“- ден на отворените врати;
  • 25.10.2023 г. - Кръгла маса на тема: „Защо да се доверим на образователния медиатор“
  • 03.11.2023 г. -„Приказки вълшебни с мама сме прочели“- родители четат приказка на децата от подготвителните групи.
  • 10.11.2023 г. - „Сглобявам и се забавлявам“- забавни игри с пъзели, съвместно с родители.

Дейностите по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализират по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

       

 

 

 

                                                             ЗАНЯТИЕ С ГРУПАТА ОТ ІІ КЛАС

ДПейч1.jpgДПейч2.jpg

 

ЗАНЯТИЕ С ГРУПАТА ОТ ІІІ КЛАС

Петьо3.jpgПетьо4.jpg

ЗАНЯТИЕ С ГРУПАТА ОТ ІV КЛАС

Петьо1.jpgПетьо2.jpg

 

 

 

ЗАНЯТИЕ С ГРУПАТА ОТ V КЛАС

Йов1.jpgЙов2.jpg

 

ЗАНЯТИЕ С ГРУПАТА ОТ VІ КЛАС

Геор2.jpgГеор1.jpg