Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Летопис

Летопис

Училището в село Тополчане, община Сливен, е създадено през 1860 година и се е помещавало в частна къща. През 1882 година е построена първата четиристайна сграда (ламариненото училище). В него нямало черна дъска, а пишели на плочи. До 1930 година училището е начално, а след това основно.

Новата сграда, която съществува и днес, е започната през 1932 и е завършена през 1934 година. Тя е масивна - на два етажа и изба, с възможност да се построят още етажи. Не е била електрифицирана, това става по късно. Оградата първоначално била от плет, през 1947 година е построена каменна ограда.

Според документ от държавен архив е видно, че от месец юли 1956 година училището е пригодено за 300 ученика. От 1951 г. училищният имот с площ 4 дка е одържавен. През 1963 г. е отчуждена частна къща на един етаж със застроена площ 120 кв.м, пригодена за работилница и кухня в полза на училището.

През 1983 г. е започнато разширяване на училищната сграда. Първият корпус предназначен за работилници и столова е завършен 1996 година, но е пригоден за класни стаи и физкултурен салон. Вторият корпус е завършен 2007 година и влиза в експлоатация през 2007/2008 учебна година. Условията в новата сграда са на много добро ниво. Днес в училището учат 650 деца от подготвителните групи и ученици от 1 до 7 клас. Училището разполага с много добра материална база - 23 класни стаи, всяка с мултимедия и лаптоп, 4 от тях са със стационарна интерактивна дъска, а 5 с подвижна интерактивна дъска, кабинет на педагогическия съветник, 2 компютърни кабинета, стая за хранене, физкултурен салон и учителска стая. Две зелени класни стаи, разположени в една разкошна градинка, детски кът и площадка за спортни дейности.

 

 От 2009/2010 учебна година училището е средищно и приема ученици от с. Калояново. През годините тук са учили още, деца от село Сотиря и ДЗС”Диньо Дачев”( Дебелата кория).

От създаването си училището носи името "Отец Паисий", село Тополчане, околия Сливенска, окръг Старозагорски. През 2002 г. е преименувано на Основно училище "Свети Паисий Хилендарски", село Тополчане, община Сливен, област Сливен.

През 2020 г. училището чества 160 години от своето създаване.

 

Летопис 2022/2023 година

            Летописът е част от историята на училището, на образованието и душевността на учители и ученици. Книгата е безценен извор на опит и знания и изобилства от събития и дейности, случили се във времето. Училището в село Тополчане е с вековна традиция и дава добър старт в живота на своите възпитаници. През учебната 2022/2023 година училището продължава да е най-голямото селско училище в страната, помещаващо се в модерна сграда с уютни класни стаи и функционални спортни площадки. Щастливи сме да отбележим, че започнаха интензивни ремонтни дейности по строежа на новия учебен корпус с просторни кабинети и физкултурен салон.

Учебната 2022/2023 г. започна със следния педагогически и непедагогически персонал:

 1. Николай Динев Калчев – директор
 2. Нели Димитрова Костова – заместник-директор учебна дейност
 3. Виолета Димитрова Григорова – заместник-директор учебна дейност
 4. Валентина Парушева Цонева – учител подготвителна група, 5 г. а
 5. Румяна Димитрова Ангелска – старши учител подготвителна група, 5 г. б
 6. Юзден Юсеинова Дойнова – старши учител подготвителна група, 5 г. в
 7. Анелия Иванова Милева-Кисьова - учител подготвителна група, 6 г. г,
 8. Бонка Петкова Василева – старши учител подготвителна група, 6 г. а
 9. Иванка Дянкова Дянкова – учител подготвителна група, 6 г. б
 10. Ирина Русева Димитрова - учител подготвителна група, 6 г. в с. Калояново
 11. Николай Добрев Недев - учител начален етап, 1а клас
 12. Милена Константинова Ралчева – старши учител начален етап, 1б клас
 13. Пенка Иванова Чапкънова - учител начален етап, 1в клас
 14. Анелия Николова Стоянова – старши учител начален етап, 1г клас
 15. Милена Вълкова Иванова – старши учител начален етап, 2а клас
 16. Гергана Манолова Димитрова – старши учител начален етап, 2б клас
 17. д-р Мария Янева Йорданова – учител начален етап, 2в клас
 18. Митка Тенева Митева – старши учител начален етап, 2г клас
 19. Татяна Дечева Георгиева – учител начален етап, 3а клас
 20. Надка Иванова Димитрова – старши учител начален етап, 3б клас
 21. Димитър Събев Илиев – старши учител начален етап, 3в клас
 22. Татяна Христова Савова – главен учител начален етап, 4а клас
 23. Живка Тодорова Нейкова – старши учител начален етап, 4б клас
 24. Даниела Петрова Георгиева – старши учител начален етап, 4в клас
 25. Татяна Тонева Георгиева - старши учител начален етап
 26. Стефка Друмева Петкова – учител чужд език начален етап
 27. Росалина Иванова Захариева –старши учител по биология и здравно образование, 5а клас
 28. Билял Ибрямов Пехливанов – старши учител по БЕЛ, 5б клас
 29. Марина Минчева Станева – старши учител по математика, 5в клас
 30. Ивайло Русев Иванов – старши учител по история и цивилизации, 6а клас
 31. Петър Тодоров Петров – старши учител технологии, 6б клас
 32. Надя Недева Николаева – старши учител БЕЛ, 6в клас
 33. Милена Иванова Георгиева – старши учител БЕЛ, 7а клас
 34. Йовка Петрова Петрова – старши учител ИТ, 7б клас
 35. Стела Маринова Димитрова – учител по АЕ, 7в клас
 36. Георги Димитров Георгиев – старши учител по математика
 37. Нели Георгиева Петкова – старши учител по география и икономика
 38. Живка Андонова Петрова – старши учител ФВС
 39. Съби Милчев Събев – учител по музика
 40. Петър Пенев Янков – учител по изобразително изкуство
 41. Донка Спасова Пейчева – старши учител ЦДО 1а клас
 42. Анелия Василева Йорданова – учител ЦДО 1б клас
 43. Антоанета Живкова Стойкова – старши учител ЦДО 1в клас
 44. Габриела Ангелова Чолакова – учител ЦДО 1г клас
 45. Величка Василева Господинова– учител ЦДО 2а клас
 46. Татяна Николаевна Райчева – старши учител ЦДО 2б клас
 47. Ирена Стефанова Семерджиева – старши учител 2в клас
 48. Живка Тодорова Георгиева – старши учител ЦДО 2г клас
 49. Татяна Господинова Колева – педагогически съветник
 50. Йоана Богомилова Петкова – главен счетоводител
 51. Мартина Йорданова Стоянова - счетоводител
 52. Ивелина Василева Данчева – завеждащ административна служба
 53. Милена Димитрова Танева – технически изпълнител
 54. Стойко Иванов Нейков – чистач/хигиенист
 55. Веселина Златева Иванова - чистач/хигиенист
 56. Галина Иванова Илиева - чистач/хигиенист
 57. Димка Георгиева Симеонова - чистач/хигиенист
 58. Елена Христова Иванова - чистач/хигиенист, с. Калояново
 59. Мариана Митева Енева - чистач/хигиенист
 60. Стойка Стоянова Шопова - чистач/хигиенист
 61. Иван Георгиев Тодоров – шофьор на автобус и огняр
 62. Катя Илиева Господинова – образователен медиатор
 63. Тодорка Василева Панайотова – образователен медиатор

 На основание чл. 258, ал.1 и 259, ал 1 от ЗПУО, чл. 31 от Наредба 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и чл.21 д от Наредбата за приобщаващото образование във връзка с чл. 20, 21, 21а, 21б, 21в, 21г от същата наредба и решение на Педагогическия съвет (Протокол РД 06-02/29.09.2022 г.) са определени следните извънкласни дейности по интереси.         

 1. Извънкласни дейности за занимания по интереси:

 

 1. Донка Спасова Пейчева – „Дигитални мечти“ в тематична област Дигитална креативност, 3 клас
 2. Тинка Милева - външен лектор – „Моята професия, моето бъдеще“ в тематична област Дигитална креативност, 7 клас
 3. Анелия Николова Стоянова – „Решавам и се забавлявам“ в тематична област Математика – 1 клас
 4. Даниела Петрова Георгиева - „Решавам и се забавлявам“ в тематична област Математика – 4 клас
 5. Йовка Петрова Петрова – „Математиката – лесна и интересна“ в тематична област Математика -7 клас
 6. Росалина Иванова Захариева – „Опазвам природната среда“ в тематична област Природни науки, 5 клас
 7. Виолета Димитрова Григорова – „Химия за всички“ в тематична област Природни науки – 7 клас
 8. Пенка Иванова Чапкънова – „Майсторанковци и майсторанки“ в тематична област Технологии – 3 клас
 9. Надка Иванова Димитрова – „Сръчни ръце“, в тематична област Технологии – 3 клас
 10. Татяна Николаевна Райчева – „Русия, език и култура“ в тематична област Гражданско образование, 7 клас
 11. Николай Добрев Недев – „Фолклор на етносите -ромски фолклор“ в тематична област Гражданско образование, 6 клас
 12. Митка Тенева Митева – „Вълшебството на българските народни танци“ в тематична област Изкуства и култура, 3 клас
 13. Милена Вълкова Иванова – „Музикална дъга“ в тематична област Изкуства и култура, 2 клас
 14. Петър Пенев Янков – „Млади творци“ в тематична област Изящни изкуства, 5 клас
 15. Николай Добрев Недев – клуб „Млади шахматисти“ в тематична област Индивидуални спортове, 5 клас

 

 1. Сформиране на групи и ръководители на групите  за допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи както следва:
 1. Валентина Парушева Цонева – «Вълшебството на буквите», 5 годишни
 2. Румяна Димитрова Ангелска – «Чудният свят на детството», 5 годишни,
 3. Юзден Юсеинова Дойнова – «Вълшебен свят», 5 годишни
 4. Анелия Милева-Кисьова – «Буквички любими», 6 годишни
 5. Бонка Петкова Василева – «Обичам те, българска реч», 6 годишни
 6. Иванка Дянкова Дянкова – «Аз обичам българския език», 6 годишни
 7. Татяна Дечева Георгиева – «Четем и пишем заедно», 3 а клас
 8. Надка Иванова Димитрова – «Четем и пишем заедно», 3 б клас
 9. Димитър Събев Илиев – «Буквите», 3 в клас
 10. Татяна Христова Савова – «Българският език – труден и красив», 4 а клас
 11. Живка Тодорова Нейкова – «Език мой», 4 б клас
 12. Даниела Петрова Георгиева – «Български език», 4 в клас
 13. Билял Ибрямов Пехливанов – «Езикови и литературни занимания», 5 клас
 14. Надя Недева Николаева – «Книжни мишки», 6 клас
 15. Милена Иванова Георгиева – «Магията на българското слово», 7 клас

 

 1.  За осигуряване на изпълнение по дейностите по проект „Да бъдем себе си по пътя към успеха“, приоритет 2 „Реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на предучилищното и училищно образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие“, считано от 20.12.2022 г. до 15.10.2023 г., е сформиран Училищен екип за организация и управление с ръководител Директорът на училището и допълнителни позиции, както следва:
  1. Координатор – Анелия Николова Стоянова
  2. Счетоводител – Йоана Богомилова Петкова
  3. Технически сътрудник – Ивелина Василева Данчева
  4. Милена Константинова Ралчева – дейност „Магията на българския фолклор“
  5. Николай Добрев Недев – дейност „Светът на ромските творци“
  6. Татяна Дечева Георгиева – дейност „Фотоприказка“
  7. Пенка Иванова Чапкънова – дейност „Магия“
  8. Валентина Парушева Цонева – дейност „Творческа стая“
  9. Анелия Иванова Милева-Кисьова – дейност „Слънчевата стая“
  10. Пенка Иванова Чапкънова – дейност „Ромски рецепти“
  11. Пенка Иванова Чапкънова – дейност „Пътешествие във времето с Планетум“
  12. Татяна Дечева Георгиева – дейност „Пътешествие назад във времето“
  13. Николай Добрев Недев – дейност „Приключение в Стара Загора“
  14. „Ние сме творци“ – всички ръководители

 

Месец септември 2022 г:

Отново е 15 септември и отново е празник!

В този ден всички сме развълнувани – и учители, и деца, и родители. С трепет очакваме да видим порасналите си ученици, а децата нямат търпение да се съберат отново със своите приятели, за да огласят затихналото училище със смях и игри. Техните родители стоят гордо изправени до тях, виждайки как смело децата им се втурват в класните стаи, за да трупат нови знания и да създават нови приятелства.

По традиция отбелязахме този ден с песни, стихове, много смях и снимки за спомен. След като издигнахме националния флаг и изслушахме химна, директорът на училището г-н Николай Калчев приветства присъстващите с тържествено слово.

По традиция, първи прага на училището прекрачиха децата от първи клас, които с трепет и вълнение започват своето пътешествие в света на науките. Останалите класове спазиха определения график за началото на учебната година и отбелязаха откриването със своите класни ръководители.

Нека посрещнем предизвикателствата на новата учебна 2022/2023 година смели и единни! Здрава и успешна да бъде за всички ученици, учители и родители!

 

На 21.09.2022 г. с рисунка на асфалт под мотото "Деца рисуват мир" учениците от ОУ  " Свети Паисий Хилендарски " с.Тополчане отбелязаха Международния ден на мира!

 

На 26 септември 2022 г. учениците под ръководството на г-жа Стефка Петкова изработиха тематично табло и отбелязаха Европейския ден на езиците. Целта на празника е да насърчи изучаването на чужди езици в Европа във всяка възраст, не само в училищата, но и извън тях.

 

 

Месец октомври 2022 г:
Учениците от 4 клас изработиха в „Есенна работилничка“ красиви пана от естествени материали. Взеха участие в събирането и хербаризирането на есенни листа и други природни материали. С интерес и старание работиха самостоятелно и в екип с други деца. Богатите дарове на природата провокираха въображението на децата и с общи усилия се получи пъстра есенна изложба.

На 15 и 17.10.2022 г. участниците във футболния отбор на училището, под ръководството на г-н Ивайло Русев, взеха участие във футболен турнир в кв. Речица, организиран от МКБППМН гр. Сливен. На финалния кръг в град Сливен момчетата спечелиха третата награда, като се срещаха с отборите на с. Камен и с. Гавраилово.

От 19 до 21 октомври 2022 г. директорът на училището Николай Калчев и г-жа Гергана Димитрова взеха участие в седмата научно-практическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и образователното приобщаване на деца от уязвими групи, съвместно със Синдиката на българските учители на тема „Новите технологии – в помощ на учениците от уязвими групи“.

На 19.10.2022 г. ученици от начален етап взеха участие в състезанието „Аз рисувам“, което е част от национално състезание, организирано от Сдружение на българските начални учители и Синдикат на българските учители.

Месец ноември 2022 г:

На 16 ноември 2022г. учениците от 3, 4 и 5 класове под ръководството на г-жа Димитрина Маркова – учител от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Сливен, отбелязаха световния ден на толерантността с тематична беседа и красиво табло.

Децата от групите за целодневна организация на работния ден също отбелязаха подобаващо деня на толерантността.

На 17.11.2022 г. ученици от начален етап взеха участие в състезанието „Аз и знанието“, което е част от национално състезание, организирано от Сдружение на българските начални учители и Синдикат на българските учители.

На 21.11.2022 г. учениците изработиха подходящи табла по случай деня на християнското семейство, с които украсиха училищните коридори.

През месец ноември в училището ни бе открита площадка за обучение на учениците по БДП. Разполагаме и с преносима симулационна техника – светофари, пътни знаци, велосипед,  очила и др. които ще помогнат за пресъздаването на по-близка до реалната обстановка и предпазване на децата от пътни инциденти. Средствата за придобивката са спечелени по проект от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

Месец декември 2022 г:

Отново е декември и отново всички са в трепетно очакване на светлите коледни празници. Магията на Коледа се усеща навсякъде – по коридорите, по стаите и във външната украса на училището. Не остана място, което да не бъде преобразено в духа на предстоящите празници. Малки и големи се надпреварваха в изработването на оригинална украса и тематични кътове, припомнящи празничните традиции. Истинска елха грейна и в двора на училището, украсена топло от децата от начален етап.

Като пръв в календара на декември бе отбелязан Никулден от учениците от 1б клас. Подкрепени от учителите Милена Ралчева и Анелия Йорданова, децата изработиха цветни декорации. Презентация представи ресурсният учител Галина Николова.

На 14.12.2022 г. в училище имаше проверка от главни експерти на МОН. Проверяващите  останаха доволни от воденето на училищната документация, за което ръководството получи техните похвали.

На 15.12.2022 г. ученици от начален етап взеха участие в състезанието „Аз, природата и светът“, което е част от национално състезание, организирано от Сдружение на българските начални учители и Синдикат на българските учители.

На 18.12.2022 г. в Общинския кръг на ученическите игри по тенис на маса нашите момичета взеха второ място. Благодарим за участието на Дочка, Кута, Таня и Мария от шести клас, както и на техния ръководител Николай Добрев!

На 20.12.2022 г. учениците от третите класове премериха силите си в състезанието „Млад математик“. На отличените математици бяха раздадени награди и почетни грамоти.

През месец декември материалната база в училището се обогати с нова подопочистваща машина, тъй като добрата хигиена е от изключителна важност, а това се постига с модерна техника.

На 22.12.2022 г. в час по география учениците показаха работа в екип, а г-жа Нели Петкова наблегна на оцветяването на контурни карти като важна част в затвърждаването на знания по учебния предмет.

 

По традиция на 23 декември се проведе голям празничен концерт. В него взеха участие малки и големи. Имаше вълнуваща театрална драматизация, много песни, танци и рецитали. Блясъкът на Коледа личеше в костюмите, сценичната украса, усмивките и аплодисментите на публиката. Благодарим на участниците и техните ръководители и си пожелаваме Весели празници и една Нова, здрава и успешна година!

 

Месец януари 2023 г.

Новата календарна година започна със зимна щафета под надслов „Здрав дух в здраво тяло“ за учениците от начален етап, която се проведе на 05.01.2023 г.

На 13.01.2023 г. в тържествена атмосфера, учениците от третите класове пресъздадоха в сценична драматизация честването на ромската Нова година Банго Васил. Децата се вълнуваха и разказваха как отбелязват празника вкъщи.

Международният ден на резерватите бе отбелязан на 11.01.2023 г. в 1б клас с презентация и тематични рисунки под ръководството на учителите Милена Ралчева и Анелия Йорданова.

На 18.01.2023 г. отбелязваме деня на прегръдката и насочваме вниманието си към приключването на първия учебен срок.

На 26.01.2022 г. ученици от начален етап взеха участие в състезанието „Аз и числата“, което е част от национално състезание, организирано от Сдружение на българските начални учители и Синдикат на българските учители.

На 27 януари учениците са оформени със срочни оценки и излизаме в едноседмична междусрочна ваканция, съчетана с двудневна грипна ваканция по заповед на кмета на гр. Сливен г-н Стефан Радев.

Месец февруари 2023 г.

Вторият учебен срок започна с математическо състезание за учениците в четвърти клас. В "Забавна математика" участваха най-добрите четвъртокласници, а отличените математици получиха почетни грамоти.

 

На 14.02.2023 г. децата от 1б клас изработиха картички, поставки, декорации и къщички на любовта.

 

На 15.02.2023 г.  ученици от нашето училище взеха участие в Националната викторина "Да запазим децата на пътя".

 

На 16.02.2023 г. ученици от 1 и 2 клас, заедно с г-жа Нели Костова, проведоха един по-различен час по родинознание. Децата научиха кои са природните бедствия, като се наблегна върху правилата за поведение при пожар, земетресение  и наводнение. Специални гости бяха Милен Анастасов – планински спасител и парамедик и Росен Георгиев от служба за пожарна безопасност и защита на населението. Те разказаха на децата за своите професии и предизвикателствата, пред които застават всеки ден.

 

На 19.02.2023 г. по традиция си припомнихме заветите на Апостола на свободата - Васил Левски.

 

22.02.2023 г. бе ден на розовата фланелка, на толерантността и разбирателството.

 

На 27.02.2023 г. подготвителните групи към нашето училище отбелязаха международния ден на пчеларя. Техен гост бе Петър Чакъров, който се занимава с отглеждането на пчели и сподели с децата важни факти от жизнения цикъл на пчелата. Показа им и основен пчеларски инвентар.


      На 28.02.2023 г. в 7б клас се проведе открит урок по история и цивилизации от г-н Ивайло Русев  на тема "От партийно към безпартийно управление". Присъстваха ръководството и членове на методическото обединение по хуманитарни науки.

 

Месец март 2023 година:

На 01.03. 2023 г. Баба Марта посети нашето училище, като пожела на учители и ученици много здраве и щастие! В мартенската работилница усърдие показаха и децата на ресурсно подпомагане, както и учениците от начален етап.

На 03.03.2023 г. отбелязахме националния празник на страната ни. В честването се включиха и учениците от групата "Млади художници" с ръководител г-н Петър Янков, които нарисуваха картата на България. 
      Учениците на ресурсно подпомагане  с ресурсен учител г-жа Димитрина Маркова изработиха българското знаме.

Ученици от 7 клас взеха участие в Националната олимпиада Кингс по предмета математика.

На 22.03.2023 г. с богата музикално-сценична програма бе отбелязана 163 годишнината от основаването на училището. За малките имаше и пролетна щафета "Бързи, смели, сръчни".

На 28.03.2023 г. учениците от четвъртите класове се състезаваха в изразително и гладко четене на непознат текст.  Най-добре представилите се ученици получиха грамота и предметна награда.

Месец април 2023 година:

На 07.04.2023 г. учениците взеха участие във Великденското почистване на територията около училището под ръководството на г-н Петър Янков.

На 24.04.2023 г. в час по занимания по интереси във 2а клас с ръководител г-жа Величка Господинова се проведе открит урок на тема "Пролетни празници". Присъстваха всички учители от групите за ЦОУД, както и ръководството на училището.

На 27.04.2024 г. се проведе еднодневна ученическа екскурзия до гр. Сливен по проект на ЦОИДУЕМ КП 33.21-2022 Приоритет 2 – Да бъдем себе си, по пътя към успеха! Дейност 11 „Пътешествие назад във времето“. Учениците посетиха средновековната крепост "Туида", къщата-музей на Добри Чинтулов и къщата-музей Сливенски бит, заедно с г-жа Татяна Георгиева. По същия проект бяха организирани още две еднодневни екскурзии. Едната бе до град Бургас, където децата под ръководството на г-жа Пепа Чапкънова посетиха научен център „ПланетУм“, а другата отведе учениците до зоопарка и античния форум „Августа Траяна“ в Стара Загора под ръководството на г-н Николай Добрев.

Месец май 2023 година:

На 08.05.2023 г. учениците от начален етап и групите за ЦОУД взеха участие в общо тържество под надслов „В училище има таланти“. Представиха театрални постановки, песни и танци, подготвяни успешно през учебната година.

Денят на Европа бе отбелязан на 09.05.2023 г. със състезание по география, организирано със съдействието на МКБППМН към община Сливен и с участието на по-големите ученици от 5, 6 и 7 клас. Първото място отиде при отбор „Италия“.

Традиционно денят на славянската писменост, култура и просвета бе отбелязан тържествено и с приповдигнато настроение. Подготовката започна в ранни зори на 24.05.2023 г. с плетене на венци и окичване на ликовете на светите братя Кирил и Методий. На сцената, пред събралите се гости и родители, се представиха малки и големи. Танци, стихове, пламенни слова, хора и бурни аплодисменти останаха запечатани в многото снимки, които си направихме за спомен.

Последваха т. нар. „малки матури“ за учениците от четвърти клас, които преминаха спокойно по предварителна организация. Бяха спазени всички изисквания на МОН.

Краят на месец май постави и край на учебните занятия за най-малките ученици до трети клас. Някои от децата продължиха с лятна работа, а повечето излязоха в лятна ваканция.

 

Месец юни 2023 година:

Юни започна със засилена подготовка за предстоящите НВО за седми клас и представителни изяви на всички участници в извънкласни дейности и проекти.

На 13 и 16 юни се проведоха изпитите за НВО по БЕЛ и математика за седмокласниците. Резултатите бяха обсъдени в съответните методически обединения, както и на педагогически съвет.

На 15 юни приключи учебната година за учениците от 4, 5 и 6 клас. След проведен инструктаж от класните ръководители, децата излязоха в така очакваната лятна ваканция.

30.06.2023 г. бе последният учебен ден и за седмокласниците в нашето училище, на които им предстоят нови предизвикателства. Пожелаваме им на добър час!

За учителите учебната година приключи с изнесено обучение и педагогически съвет. Пожелаваме си хубаво лято и се разделяме до септември.

 

Получени награди и отличия през учебната 2022/2023 година:

Министерство на земеделието и Дирекция природен парк „Сините камъни“ наградиха с грамоти за участие в ежегодния конкурс за детско и ученическо творчество по случай „Седмицата на гората“ следните ученици от нашето училище: Стефан Стефанов 2 клас, Радка Тодорова 2 клас, Петко Иванов 2 клас, Павел Илиев 2 клас, Мария Сузанова 2 клас, Андон Иванов 2 клас, Елка Николова 2 клас, Павлета Демирева 2 клас, Стефан Александров 2 клас и Христо Асенов от 2 клас.

В ученическите игри, общински кръг, отборът по лека атлетика, момичета зае трето място. Второ място за момичетата 5-7 клас и по тенис на маса.

Грамоти за достойно представяне в арт конкурс на тема „Как аз виждам себе си“ с. Камен получиха Мирела Демирева 6а клас, Катя Йорданова 7а клас, Стоян Спиридонов 6в клас. Първо място за Йордан Йорданов 6в клас и второ място за Божана Банова 1б клас.

На финалния кръг от националното състезание, организирано от Сдружение на българските начални учители и Синдикат на българските учители бяха отличени следните наши ученици:

Първи клас: Алтъна Василева, Богомила Николова, Гергана Илиева, Господин Райков, Демир Демирев, Естир Иванова, Жеко Жеков, Йоан Тодоров, Мойсей Николов, Мойсей Тодоров, Петър Митков, Славена Славчева, Християна Тодорова

Втори клас: Василка Василева, Сияна Боянова, Фанка Спиридонова, Христо Христов.

Трети клас: Богомила Матева, Гергана Георгиева, Зорка Илиева, Николай Николов.         

В конкурс по случай годишнина от основаването на ОУ „Христо Ботев“ гр. Сливен за есе бяха отличени с трета награда Ваня Иванова и Андрея Георгиева от 7 клас.

Център за подкрепа за личностно развитие гр. Вълчедръм присъди грамоти за активно участие в конкурс „Мартеница аз ти връзвам“ на детските учители Юзден Дойнова и Бонка Василева.

НЧ „Бялата лястовица“ гр. Дулово удостои със сертификати за участие в национален конкурс за коледна картичка г-жа Иванка Дянкова и Златка Георгиева от 4 клас.

Грамота за участие в конкурс за детска рисунка „Буквите от А до Я“ за ПГ 6 годишни.

Грамота за участие в конкурс за детска рисунка на тема „Приказна Коледа“ за Ваня Христова.

Грамоти за най-малките и от „Коледен конкурс за ръкотворци“ с. Нови Хан, както и от конкурс за детска рисунка на тема „ В чудния свят на животните“ за 4 в група.

Диплом за първо място на Ваня Христова в конкурс „Моята Коледа – 2022“ читалище Пробуда, гр. Кюстендил.

Грамота за участие на Златка Георгиева, 6 годишна, в конкурс „Коледна магия“ на регионална библиотека „Сава Доброплодни“ гр. Сливен. В същия конкурс грамоти за отлично представяне получиха още пет деца от 3б клас с ръководител г-жа Надка Димитрова.

Грамота за участие в конкурс за детска рисунка на тема „Аз пътешествам, мечтая, играя“ за 4в група с ръководител г-жа Иванка Дянкова.

Трето място за Данчо Йорданов от 4 клас с ръководител г-жа Живка Нейкова в областен кръг на състезанието „Мога да чета и пиша правилно“, организиран от РУО гр. Сливен.

Първо място за Яница Илиева от 2в клас с ръководител г-жа Мария Йорданова в конкурса "Моят любим пролетен празник", раздел картички, организиран от НЧ „Христо Ботев“ с. Коиловци.

 

Второ място, първа възрастова група, получи Зорка Симеонова Илиева от 3б клас в международен конкурс „Танцувай с мен“, Валядолид, Испания. Неин ръководител е г-жа Надка Димитрова.

 

Първа награда за Симона Илиева за участие в конкурса за детска рисунка „Магията на фолклора“ от асоциация „Стара планина“ Валядолид, Испания. Неин ръководител е г-жа Живка Георгиева. Под ръководството на г-жа Георгиева, Симона Илиева и Росен Юлианов получиха съответно първо и второ място в конкурса „Българското лозарство в картини и слово“, организиран от ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“.

 

Грамоти от МОН и Синдиката на българските учители за участие с разработен материал в седмата национално-практическа конференция на добри практики в областта на образователната интеграция и образователно приобщаване на деца и ученици от уязвими групи получиха г-жа Гергана Димитрова и г-н Николай Калчев. Господин Лало Каменов директор на ЦОИДУЕМ и доцент Йосиф Нунев от отдел интеграция на малцинствата в МОН и преподавател във ВТУ„ Св. Св. Кирил и Методий“ в присъствието на заместник министъра на МОН Мария Гайдарова връчиха плакет на господин Калчев за изключителни заслуги в интеграцията на ученици от уязвими групи.

 

Носители на специалната награда на Председателя на Синдиката на българските учители в XXVI национален конкурс „Учител на годината“ станаха нашите колеги Георги Георгиев, Йовка Петрова, Анелия Милева и Валя Парушева. Те, заедно с г-жа Димитрина Маркова – ресурсен учител към нашето училище, бяха наградени и лично от президента на Република България с грамота „Неофит Рилски“ за дългогодишна, цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование. Горди сме да отбележим, че в семинар за прилагане на проектно-базирано обучение в заниманията по интереси от 30.08.2022 г., организиран от Синдиката на българските учители под патронажа на МОН нашите колеги г-жа Надка Димитрова, г-жа Валентина Цонева и г-жа Анелия Кисьова получиха специални награди и бяха определени за най-добри сред първите три класирани за финала със своя проект „Родолюбие“ за работа с деца от подготвителна група.

 

А след поредното им участие в десетия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво и качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2023 г.“, провел се на 27.08.2023 г. в кк Албена, отново са сред наградените. Заслужена втора награда получиха и г-жа Пепа Чапкънова и г-жа Анелия Стоянова от нашето училище. Честито отличие, колеги!

Друг повод за гордост е, че в края на лятото бе довършен новият учебен корпус, започнат преди 40 години. Строителните дейности стартираха през месец юни миналата година. След приключването им, освен нов корпус, има и нов физкултурен салон. На първия етаж са изградени пет учебни стаи, нови санитарни помещения, фоайе пред тях и връзка с другия корпус на училището. На втория етаж са обособени шест класни стаи. Паралелно с това е проектирана вентилационна система, осигуряваща необходимия свеж въздух за спортуващите и пречистване от замърсения въздух. Монтирана е нова система за отопление. С цел използване на слънчевата енергия, на покрива на физкултурния салон са поставени плоски слънчеви колектори, а в санитарните помещения има и душове. За осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания е монтирана рампа. В помещенията са поставени камери за наблюдение. С разширяването, базата вече има пет корпуса, с връзка между всеки от тях и сме готови да посрещнем нашите ученици за новата учебна 2023/2024 година на една смяна в просторни класни стаи.