Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Летопис

Летопис

Училището в село Тополчане, община Сливен, е създадено през 1860 година и се е помещавало в частна къща. През 1882 година е построена първата четиристайна сграда (ламариненото училище). В него нямало черна дъска, а пишели на плочи. До 1930 година училището е начално, а след това основно.

Новата сграда, която съществува и днес, е започната през 1932 и е завършена през 1934 година. Тя е масивна - на два етажа и изба, с възможност да се построят още етажи. Не е била електрифицирана, това става по късно. Оградата първоначално била от плет, през 1947 година е построена каменна ограда.

Според документ от държавен архив е видно, че от месец юли 1956 година училището е пригодено за 300 ученика. От 1951 г. училищният имот с площ 4 дка е одържавен. През 1963 г. е отчуждена частна къща на един етаж със застроена площ 120 кв.м, пригодена за работилница и кухня в полза на училището.

През 1983 г. е започнато разширяване на училищната сграда. Първият корпус предназначен за работилници и столова е завършен 1996 година, но е пригоден за класни стаи и физкултурен салон. Вторият корпус е завършен 2007 година и влиза в експлоатация през 2007/2008 учебна година. Условията в новата сграда са на много добро ниво. Днес в училището учат 650 деца от подготвителните групи и ученици от 1 до 7 клас. Училището разполага с много добра материална база - 23 класни стаи, всяка с мултимедия и лаптоп, 4 от тях са със стационарна интерактивна дъска, а 5 с подвижна интерактивна дъска, кабинет на педагогическия съветник, 2 компютърни кабинета, стая за хранене, физкултурен салон и учителска стая. Две зелени класни стаи, разположени в една разкошна градинка, детски кът и площадка за спортни дейности.

 

 От 2009/2010 учебна година училището е средищно и приема ученици от с. Калояново. През годините тук са учили още, деца от село Сотиря и ДЗС”Диньо Дачев”( Дебелата кория).

От създаването си училището носи името "Отец Паисий", село Тополчане, околия Сливенска, окръг Старозагорски. През 2002 г. е преименувано на Основно училище "Свети Паисий Хилендарски", село Тополчане, община Сливен, област Сливен.

През 2020 г. училището чества 160 години от своето създаване.

 

Летопис 2021/2022 година

            И през новата учебна година училището в село Тополчане продължава да пази своя облик и традиции. То се развива като училище с предучилищна подготовка и два етапа на основна образователна степен – начален и прогимназиален. Мисията на институцията продължава да бъде изграждането на знаещи и умеещи млади хора, които да развият индивидуалните си способности и потенциал с цел самостоятелна реализация и достоен живот.

Учебната 2021/2022 г. започна със следния педагогически и непедагогически персонал:

1.      Николай Динев Калчев – директор

2.      Нели Димитрова Костова – заместник-директор учебна дейност

3.      Виолета Димитрова Григорова – заместник-директор учебна дейност

4.      Анелия Иванова Милева – Кисьова – учител подготвителна група, 5 г. а

5.      Бонка Петкова Василева – старши учител подготвителна група, 5 г. б

6.      Иванка Дянкова Дянкова – учител подготвителна група, 5 г. в

7.      Мария Янева Йорданова - учител подготвителна група, 6 г. г, с. Калояново

8.      Валентина Парушева Цонева – учител подготвителна група, 6 г. а

9.      Румяна Димитрова Ангелска – учител подготвителна група, 6 г. б

10.  Юзден Юсеинова Дойнова - учител подготвителна група, 6 г. в

11.  Милена Вълкова Иванова – старши учител начален етап, 1а клас

12.  Гергана Манолова Димитрова – старши учител начален етап, 1б клас

13.  Татяна Христова Савова – старши учител начален етап, 1в клас

14.  Митка Тенева Митева – учител начален етап, 1г клас

15.  Татяна Дечева Георгиева – учител начален етап, 2а клас

16.  Надка Иванова Димитрова – учител начален етап, 2б клас

17.  Димитър Събев Илиев – старши учител начален етап, 2в клас

18.  Милена Константинова Ралчева – учител начален етап, 3а клас

19.  Живка Тодорова Нейкова – старши учител начален етап, 3б клас

20.  Даниела Петрова Георгиева – старши учител начален етап, 3в клас

21.  Анелия Василева Йорданова /Николай Добрев Недев/ – учител начален етап, 4а клас

22.  Пенка Иванова Чапкънова – учител начален етап, 4б клас

23.  Анелия Николова Стоянова – учител начален етап, 4в клас

24.  Юрка Андреева Иванова – старши учител начален етап

25.  Татяна Тонева Георгиева - старши учител начален етап

26.  Ивайло Русев Иванов – старши учител по история и цивилизации, 5а клас

27.  Иван Георгиев Недялков – учител по математика, 5б клас

28.  Надя Недева Николаева – старши учител БЕЛ, 5в клас

29.  Милена Иванова Георгиева – учител БЕЛ, 6а клас

30.  Йовка Петрова Петрова – старши учител ИТ, 6б клас

31.  Стела Маринова Димитрова – учител по АЕ, 6в клас

32.  Георги Димитров Георгиев – учител по математика, 7а клас

33.  Нели Георгиева Петкова – учител по география и икономика, 7б клас

34.  Живка Андонова Петрова – старши учител ФВС, 7в клас

35.  Марина Минчева Станева – старши учител по математика

36.  Билял Ибрямов Пехливанов – учител по БЕЛ

37.  Росалина Иванова Захариева –старши учител по биология и здравно образование

38.  Съби Милчев Събев – учител по музика

39.  Петър Пенев Янков – учител по изобразително изкуство

40.  Величка Василева Господинова– учител ЦДО 1а клас

41.  Татяна Николаевна Райчева – старши учител ЦДО 1б клас

42.  Ирена Стефанова Семерджиева – старши учител 1в клас

43.  Живка Тодорова Георгиева – старши учител ЦДО 1г клас

44.  Антоанета Живкова Стойкова – учител ЦДО 2а клас

45.  Донка Спасова Пейчева – старши учител ЦДО 2б клас

46.  Галя Георгиева Йорданова – старши учител ЦДО 2в клас

47.  Стефка Друмева Петкова – учител ЦДО 4 клас

48.  Петър Тодоров Петров – учител ЦДО 5 клас

49.  Недка Атанасова Христова – педагогически съветник

50.  Марияна Георгиева Янкова – главен счетоводител

51.  Ивелина Василева Данчева – завеждащ административна служба

52.  Милена Димитрова Танева – технически изпълнител

53.  Стойко Иванов Нейков – чистач/хигиенист

54.  Веселина Златева Иванова - чистач/хигиенист

55.  Галина Иванова Илиева - чистач/хигиенист

56.  Димка Георгиева Симеонова - чистач/хигиенист

57.  Елена Христова Иванова - чистач/хигиенист, с. Калояново

58.  Мариана Митева Енева - чистач/хигиенист

59.  Стойка Стоянова Шопова - чистач/хигиенист

60.  Иван Георгиев Тодоров – шофьор на автобус и огняр

61.  Катя Илиева Господинова – образователен медиатор

62.  Стела Боянова Вътева /Тодорка Василева Панайотова/– образователен медиатор

 На основание чл. 258, ал.1 и 259, ал 1 от ЗПУО, чл. 31 от Наредба 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти със стартиране на дейностите по Проект BG05M20P001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и във връзка със Заповед РД 09 – 1006/27.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на списък на училища, които да участват и решение на Педагогическия съвет от 23.09.2021 г. новата учебна година стартира със следната извънкласна и проектна дейност:   

I.                   Извънкласни дейности за занимания по интереси:

 

1.      Донка Спасова Пейчева – „Дигитални мечти“ в тематична област дигитална креативност, 3 клас

2.      Тинка Милева - външен лектор – „Моята професия, моето бъдеще“ в тематична област дигитална креативност, 7 клас

3.      Росалина Иванова Захариева – „Опазваме природната среда“ в тематична област природни науки, 5 клас

4.      Митка Тенева Митева – „Вълшебството на българските народни танци“ в тематична област изкуства и култура

5.      Милена Вълкова Иванова – „Музикална дъга“ в тематична област изкуства и култура

6.      Петър Пенев Янков – „Млади творци“ в тематична област изящни изкуства, 5 клас

7.      Иван Георгиев Недялков – клуб „Млади шахматисти“ в тематична област индивидуални спортове, 5 клас

8.      Надка Иванова Димитрова – „Сръчни ръце“, 2 а клас в тематична област технологии

9.      Марина Минчева Станева – „Математиката – лесна и интересна“, 5 клас

10.  Ивайло Русев Иванов – „Футбол“ в тематична област колективни спортове, 5 клас

11.  Анелия Николова Стоянова – „Решавам и се забавлявам“, 4 в клас

12.  Виолета Димитрова Григорова – „Преоткриватели“

13.  Нели Димитрова Костова – „От нищо – нещо“

14.  Татяна Христова Савова – „Лека атлетика“, 1 в клас

15.  Татяна Николаевна Райчева – „Русия, език и култура“, 1 б клас

 

II.                Сформиране на групи и ръководители на групите по Дейност 1 за допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи както следва:

1.      Анелия Иванова Милева -Кисьова – «Знайко многознайко», 5 годишни

2.      Мария Янева Йорданова – «Любими приказки», 5 и 6 годишни, с.Калояново

3.      Митка Тенева Митева – «Българският език – труден и красив», 1 г клас

4.      Татяна Дечева Георгиева – «Четем и пишем заедно», 2 а клас

5.      Надка Иванова Димитрова – «Четем и пишем заедно», 2 б клас

6.      Димитър Събев Илиев – «Българщина», 2 в клас

7.      Милена Константинова Ралчева – «Приятели с българския език», 3 а клас

8.      Анелия Василева Йорданова – «Четем и пишем заедно», 4 а клас

9.      Пенка Иванова Чапкънова – «Четем и пишем правилно», 4 б клас

10.  Анелия Николова Стоянова – «Четем, пишем и общуваме», 4 в клас

11.  Надя Недева Николаева – «Книжни мишки», 5 клас

12.  Милена Иванова Георгиева – «Магията на българското слово», 6 клас

13.  Билял Ибрямов Пехливанов – «Езикови и литературни занимания», 7 клас

 

III.             Сформиране на групи по предмети и ръководители на групите по проект „Подкрепа за успех“, както следва:

 

1.      Величка Василева Господинова, математика, 1а клас

2.      Татяна Николаевна Райчева, математика, 1 б клас

3.      Ирена Стефанова Семерджиева, математика, 1 в клас

4.      Живка Тодорова Георгиева, математика, 1 г клас

5.      Антоанета Живкова Стойкова, математика, 2 а клас

6.      Донка Спасова Пейчева, математика, 2 б клас

7.      Галя Георгиева Йорданова, математика, 2 в клас

8.      Милена Константинова Ралчева, математика, 3 а клас

9.      Живка Тодорова Нейкова, математика, 3 б клас

10.  Даниела Петрова Георгиева, математика, 3 в клас

11.  Иван Петров Недялков, математика, 5 б клас

 

IV.             Сформиране на групи и ръководители на групите по Дейност 2, обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, както следва:

1. Донка Спасова Пейчева, 1 а клас

2. Петър Тодоров Петров, 1 б клас

3. Петър Тодоров Петров, 5 клас

4. Йовка Петрова Петрова, 1 в клас

5. Георги Димитров Георгиев, 1 г клас

 

V.                Сформиране на групи и ръководители на групите по Дейност 4, обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, както следва:

 

1.      Донка Спасова Пейчева, 1 а клас

2.      Петър Тодоров Петров, 1 б клас

3.      Йовка Петрова Петрова, 1 в клас

4.      Георги Димитров Георгиев, 1 г клас

 

Месец септември 2021 г:

Преди първия звънец:

            За втора поредна година очакването на учебните часове бе във властта на строгите правила за безопасност. Предвид епидемичната обстановка в страната, се създадоха планове и стратегии, извърши се дезинфекция, избягваха се струпвания. Хигиената и дистанцията бяха основно изискване. В такава обстановка учители и помощен персонал подготвиха класните стаи за посрещането на учениците. Методичните обединения изработиха плановете си и разпределенията по учебни предмети.

 

Откриване на учебната година:

В първия учебен ден химнът на Република България и тържественото издигане на националния трибагреник поставиха началото на откриването на новата 2021/2022 учебна година. С топли приветствени думи директорът Николай Калчев откри началото на учебната година, като отправи обръщение към учители, ученици и родители. След кратка празнична програма за първи път в красивите си класни стаи влязоха учениците от първи клас, за които този ден ще остане незабравим спомен. По-големите ученици поетапно проведоха първите си срещи с учителите в двора на училището.

Първият учебен ден е знак за ново начало, за нови планове и обещания.
На добър час на всички ученици и учители!

На 21.09.2021 г. с рисунка на асфалт под мотото " Ние за мир на планетата Земя " учениците от ОУ " Свети Паисий Хилендарски " с.Тополчане отбелязоха Международния ден на мира!

На 22.09.2021 г. с кратка презентация и табла по коридорите бе отбелязана Европейската седмица на мобилността. В деня без автомобили, организаторите призоваха за придвижване със средства, които не замърсяват околната среда.

В продължение на една седмица от 23 до 30 септември за седма поредна година в ОУ " Свети Паисий Хилендарски " с. Тополчане бе отбелязана  Европейската седмица на спорта под мотото „Време е да бъдеш активен отново, нищо не може да те спре“. За децата от начален етап бяха организирани и проведени много игри на двора. Най-бързите получиха и награди.

 

Месец октомври 2021 г:

На 20.10.2021 г. с рецитал, изложба и музикална програма учениците от групите за ЦОУД начален етап взеха участие в тържеството "Златна есен". Красиви есенни аранжировки украсиха училищните коридори, а тематични песни и стихове огласиха училищния двор.

На 27.10.2021 г. ученици от 3-те класове взеха участие в състезание по Безопасност на движение по пътищата. Отборите сглобиха елементи от пътни знаци, разрязани като пъзел, разпознаха пътния знак, описаха го какво означава (форма, цвят, предназначение) и го оцветиха. Всички отбори се справиха много добре и показаха усвоени знания и умения по БДП.

 

Месец ноември 2021 г:

Денят на народните будители всяка година е особено вълнуващ в нашето училище. На този празник отдаваме заслужена почит на всички книжовници, будители и революционери. Благодарим и на всички, които с дейността си служат за пример на поколенията след нас. Учениците от начален етап показаха своята признателност с рецитал, музикална програма и тематична изложба.

Със заповед на МОН за периода от 01 до 12 ноември 2021г. учениците преминаха отново в ОРЕС. След това, до края на месеца на ротационен принцип се връщаха в класните стаи по-големите ученици.

 

Месец декември 2021 г:

На 15.12.2021г. в час по английски език в паралелка 6в клас, се проведе открит урок с ръководител г-жа Стела Димитрова. Гости на урока бяха Старши експерт по чужд език и по майчин език от РУО Сливен г-жа Веселина Бонева, ръководството на ОУ " Свети Паисий Хилендарски" с.Тополчане и учители от образователната институция.

С послания за спазване на правилата за движението по пътищата, комисията по БДП в училище пожела весели Коледни и Новогодишни празници!

 С много творчески идеи, талант и коледно настроение, учениците от всички паралелки се включиха в украсяването на класните стаи и общите помещения на училището! Учениците от групата за ресурсно подпомагане под ръководството на г-жа Димитрина Маркова също се включиха в украсата на училището. Коледната магия се усещаше навсякъде по коридорите с много вдъхновяващи аранжировки и сцени, пресъздаващи традициите на Бъдни вечер. Светлите празници бяха отбелязани с музикална програма и рецитал. Почетен гост бе Дядо Коледа, а усмивките и доброто настроение останаха запечатани в училищния албум.

 

Месец януари 2022 г.

На 5 януари, в атмосфера изпълнена със спортен дух и настроение, учениците от начален етап взеха участие в състезанието "Бързи, смели, сръчни!"

На 14.01.2022 г. учениците тържествено пресъздадоха празнуването на ромския празник Банго Васил.

28 януари бе последният ден от първия учебен срок. Анализи и оценки на свършената работа тепърва предстоят пред учителите и методичните обединения. Следва едноседмична междусрочна ваканция, която съвпада с ръст на заболелите от новия вариант на Covid 19.

 

Месец февруари 2022 г.

На 10.02.2022 г. учителите на четвърти клас отбелязаха 115 г. от рождението на Емилиян Станев и запознаха учениците с неговото творчество за деца.

149-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата бе почетена с рецитал и състезание по лъвски скок.

На 18 февруари, по време на дистанционно обучение в електронна среда, г-н Георги Георгиев проведе онлайн открит урок в Teams по математика ИУЧ. Темата беше упражнение върху сбор на вътрешните ъгли в триъгълник за седми клас.

На 21 февруари в ОУ"Свети Паисий Хилендарски" с.Тополчане бе отбелязан международният ден на майчиния език. Образователният медиатор в училището г-жа Катя Господинова прочете запленяващи истории на децата от подготвителните групи, които с интерес попиваха всяка нейна дума.

На 23 февруари Комисията по БДП организира и проведе училищния кръг от Националното състезание по безопасност на движението по пътищата “Да запазим децата на пътя”. То се състоя от две части: решаване на тест и изпълнение на практическа задача. Втората задача беше свързана със сглобяване на пъзели с пътни знаци. За победителите имаше награди и аплодисменти.

 

Месец март 2022 г.

            Традиционно на 01.03.2022 г. учениците изработиха български мартеници с усърдие и въображение. Много табла и изложби украсиха коридорите в училище. Посрещнахме и Баба Марта и приехме нейните пожелания за здраве и благополучие.

            На 02.03.2022 г. третите класове се запознаха с творчеството на Емилиян Станев, отбелязвайки годишнина от неговото рождение.

            На 07.03.2022 г. децата от групата за ресурсно подпомагане и госпожа Димитрина Маркова показаха нагледно как да засаждаме цветя и да се грижим след това за тях.

            На 11.03.2022 г. начални учители демонстрираха ефективно използване на устройствата получени от МОН по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, както при работа от разстояние в електронна среда, така и при присъственото обучение на учениците от ОУ"Свети Паисий Хилендарски"с.Тополчане

14.03.2022 - методическото обединение на природо-математическите науки отбелязаха Световния ден на числото Пи, като оформиха интересен кът на математиката.

На 22 март честваме празника на нашето училище, като основни акценти бяха изнесената лекция на учениците от ректора на Бургаския свободен университет проф. д-р Милен Балтов, както и тематична музикално-поетична програма. Под ръководството на г-н Ивайло Русев се проведе футболна среща под мотото "Здрав дух в здраво тяло!", където участие взеха учениците от прогимназиален етап.

 

Месец април 2022 г.

 На 19 април учениците от четвъртите класове при ОУ"Свети Паисий Хилендарски" с.Тополчане под ръководството на членовете на комисията по БДП, демонстрираха отлични умения при управление на велосипед и спазване на правилата за движение, с което бе отбелязан Международния ден на велосипеда.

Пъстър, цветен и интересен беше Великден и през тази учебна година. Изложби и тематични кътове изпълниха всички коридори на училището.

 

Месец май 2022 г.

На VІ-та национална научнопрактическа конференция "Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства" гр.Банско бяха одобрени и представени два доклада на учители от ОУ "Свети Паисий Хилендарски" с. Тополчане. Добри практики представиха г-жа Йовка Петрова и г-н Георги Георгиев. Горди сме, че нашето училище бе единственото селско училище, одобрено да участва, при това с два доклада.

На 05.05.2022 г. ученици от нашето училище взеха участие в турнира по футбол, който се проведе под патронажа на МКБППМН в гр.Сливен. Под ръководството на г-жа Живка Петрова и г-н Ивайло Русев нашият футболен отбор се представи много добре, като взе една победа и претърпя една загуба. Пожелаваме им все така достойно да се представят!

На 10.05.2022  седмокласниците под ръководството на г-жа Нели Петкова взеха участие в "Игри със състезателен характер и географска викторина", с което отбелязаха честването на Деня на Европа – 9 май.

На 11 май се проведе открит урок с група ЦОУД 5 клас от Петър Петров на тема "Занимателна математика". Учениците показаха добри знания и завидна активност в решаването на поставените задачи. В края на урока на най-активните и знаещи бяха раздадени награди.

На 13.05.2022 с рисунки на тема "Да обичам гората" и ролеви игри, учениците от клуб "Опазвай околната среда" показаха отношението си към околната среда под зоркия поглед на г-жа Росалина Захариева.

На 15 и 16.05.2022 педагогическите  специалисти взеха участие в обучение по проект "Учители в действие" във Вонеща вода.

На 31.05.2022г. децата от подготвителните групи, първи, втори и трети клас изнесоха богата сценична програма по случай завършването на учебната година. Бяха организирани и спортни игри, с които най-малките си пожелаха весело лято.

 

Месец юни 2022 г.

На 02.06.2022 г. ученици от ОУ с. Тополчане, определени по приети на Педагогически съвет критерии за отлично участие в учебния процес и спазване на училищния правилник, бяха наградени с еднодневна екскурзия до град Ямбол. Пътуването бе организирано с финансовата подкрепа на МКБППМН гр. Сливен. Децата посетиха астрономическата обсерватория в града. Опитаха се да проследят пътя на доброто от нощното небе на Вселената, през нашите дни и как да го предадем напред в бъдещето. Разгледаха колекцията от скали и минерали, участваха в практически опити на метеорологичната площадка и се снимаха за спомен с надуваем извънземен пришълец.

На път за с. Тополчане, учениците посетиха и Древния Кабиле. Останаха впечатлени от историята на тракийския античен град и се разходиха до скалното светилище на Зайчи връх.

            15.06.2022 г. бе последен учебен ден за учениците от четвърти, пети и шести клас.

            На 14 и 16 юни седмокласниците се явиха на НВО по български език и математика. За тях учебната година приключи на 30.06.2022 г. Изпитите протекоха спокойно според правилата и изискванията на МОН.

Проведоха се класни и контролни работи за установяване на изходно равнище по предмети. Резултатите се обсъдиха в методичните обединения. Групите по проекти представиха своите финални публични изяви.

            Традиционно учебната година приключи с педагогически съвет за анализ на учебните резултати и поставяне на основни цели за следващата учебна година.

С пожелание за хубаво и спокойно лято се разделяме до следващия септември.

 

Получени награди и отличия:

Народно читалище храм-паметник „Христо Ботев – 1879“ гр. Козлодуй връчи за участие в онлайн конкурса за ръчно изработена новогодишна картичка грамоти на Зюмбюлка Иванова, Зорка Илиева, Вяра Асенова, Янка Маринова и Богомила Матева с ръководител Надка Димитрова.

НЧ „