Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

НП„УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ”

НП„УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ”

 

22.png

През настоящата учебна 2020/2021 ОУ “Св. Паисий Хилендарски“, с. Тополчане, общ.Сливен спечели и ще реализира дейност  по още един  проект.

      Учениците и техните родители съвместно с класните ръководители от 7 паралелки ще участват и работят по: 19. НП„УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ”

Основната цел на програмата:

*      Привличането на родителите в училищния живот на децата им, което ще допринесе за по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда;

*      Превръщане на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците;

*      Развитие на положителното им отношение към ученето и редовното посещение в училище.

Очаквани резултати от дейността по програмата:

*      Подобряване комуникацията между родител-учител-ученик за изграждане на доверие, уважение и толерантност;

*      Активно участие на родителите в организирането и провеждането на срещи на паралелките;

*      Провеждането на едно общо мероприятие на паралелките от 1 до 7 клас

Родителите се запознаха и подписаха споразумение за участие в програмата преди започване на учебната година.

      Дейностите по национална програма „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“ стартираха  още при откриване на учебната година.

На 15.09.2020 г. се  проведоха родителски срещи на теми:

·         „Новото начало започва с  нова роля - ученик” в 1А. клас;

·         „Различията между детската градина и начален етап на училищното образование. Плавен преход за адаптиране на първокласниците към училищния живот”в 1Б. клас;

·         „Учител и родител –  партньори в помощ на децата“ в 2А.  клас;

·         „Родителят възпитава, учителят обучава, ученикът знае и може“ в 5В. клас;

·         Родителят възпитава, учителят обучава, ученикът знае и може“в 6В. клас.

На 17.09.2020 г. се проведоха още две родителски срещи на теми:

·         „Да мотивираме нашите деца и ученици” в  7Б. клас;

·          „Активният родител – гаранция за успешен ученик” в 7В. клас.

 

Родителските срещи се проведоха при една задушевна атмосфера и се отличаваха от стандартните, които са свързани обикновено с обсъждане на успеха и дисциплината на учениците от съответната паралелка. Обсъдени бяха проблеми свързани със социализацията на учениците и професионалното им ориентиране; активността на родителите и включването им в живота на паралелките; набелязани бяха и мерки за подобряване на комуникацията на родителите с класните ръководители.

up1.png

up2.png

up3.png

up4.png

 

Общо събитие на тема: "Всички заедно можем повече" на участниците в НП"Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"при ОУ"Св.Паисий Хилендарски", с.Тополчане, общ.Сливен, проведено на 01.06.2021 г.

nadkaAA.jpgnadka22.jpgnadka33.jpgnadka44.jpgnadka55.jpg