Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

ЦОИДУЕМ-Творим,учим и успяваме заедно

ЦОИДУЕМ-Творим,учим и успяваме заедно

 

 

 http://coiduem.mon.bg

цоидуем.png

 

Проектните дейности се изпълняват по Приоритет 1

Приоритет:1
Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност

 

Проектът е насочен към преодоляване на проблема с интегрирането в образователната система на ученици от етнически малцинствени групи, за утвърждаването на междукултурните ценности, за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение. Чрез реализирането на проектното предложение ще се създадат предпоставки за промяна на обществените стереотипи към ромското етническо малцинство и обстановка на междуетническа толерантност, взаимно уважение търпимост. Дейностите по проект „Творим, учим и успяваме заедно” ще се реализират от ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Тополчане. Насочен е към изграждане на дейности по интереси в които да се развият индивидуалните способности на всяко дете и да спомогнат за социализацията на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Продължителност на проекта - 8 месеца от м.ноември 2019г. до м.юни 2020г. Общ брой включени ученици пряко участващи – 58, деца от предучилищни групи 6г. 10 броя и 48 ученика от 1 до 7 клас всички със затруднение в общуването на български език. В проектните дейности ще бъдат включени и 30 родители и 15 доброволци, които ще помагат на ръководителите.

ДЕЙНОСТИ

"Да съхраним българското" – Надка Димитрова

"Веселим се, учим и творим" – Валентина Парушева

"Тракийски ритми" – Стефка Петкова

"Ромски фолклор" – Николай Недев

 

 

Дейност по проект на ЦОИДУЕМ КП 33.18-2019  Приоритет 1 "Творим, учим и успяваме заедно", ”Да съхраним българското” финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Ръководител – Надка Димитрова

21.png

 

 

25.png

 

Дейност по проект на ЦОИДУЕМ КП 33.18-2019  Приоритет 1 "Творим, учим и успяваме заедно", „Веселим се, учим и творим” финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Ръководител – Валентина Парушева

26.png27.png

Дейност по проект на ЦОИДУЕМ КП 33.18-2019  Приоритет 1 "Творим, учим и успяваме заедно" „Тракийски ритми” финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Ръководител – Стефка Петкова

 

29.png

Дейност по проект на ЦОИДУЕМ КП 33.18-2019  Приоритет 1 "Творим, учим и успяваме заедно", „Ромски фолклор” финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Ръководител – Николай Добрев

30.png

31.png


 

Ученически екскурзии по проект на ЦОИДУЕМ КП 33.18-2019  Приоритет 1 "Творим, учим и успяваме заедно" дейности ”По пътя на Възраждането до наши дни”- Котел-Жеравна, „Културната съкровищница Несебър” и „Да опознаем миналото си, за да вървим към бъдещето”- Велико Търново, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

33.png

34.png

35.png

36.png

37.png