Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

ЦОИДУЕМ-Творим,учим и успяваме заедно

ЦОИДУЕМ-Творим,учим и успяваме заедно

 

 

 http://coiduem.mon.bg

цоидуем.png

 

Проектните дейности се изпълняват по Приоритет 1

Приоритет:1
Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност

 

Проектът е насочен към преодоляване на проблема с интегрирането в образователната система на ученици от етнически малцинствени групи, за утвърждаването на междукултурните ценности, за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение. Чрез реализирането на проектното предложение ще се създадат предпоставки за промяна на обществените стереотипи към ромското етническо малцинство и обстановка на междуетническа толерантност, взаимно уважение търпимост. Дейностите по проект „Творим, учим и успяваме заедно” ще се реализират от ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Тополчане. Насочен е към изграждане на дейности по интереси в които да се развият индивидуалните способности на всяко дете и да спомогнат за социализацията на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Продължителност на проекта - 8 месеца от м.ноември 2019г. до м.юни 2020г. Общ брой включени ученици пряко участващи – 58, деца от предучилищни групи 6г. 10 броя и 48 ученика от 1 до 7 клас всички със затруднение в общуването на български език. В проектните дейности ще бъдат включени и 30 родители и 15 доброволци, които ще помагат на ръководителите.

ДЕЙНОСТИ

"Да съхраним българското" – Надка Димитрова

"Веселим се, учим и творим" – Валентина Парушева

"Тракийски ритми" – Стефка Петкова

"Ромски фолклор" – Николай Недев

 

 

 

Дейност по проект на ЦОИДУЕМ КП 33.18-2019  Приоритет 1 "Творим, учим и успяваме заедно", ”Да съхраним българското” финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Ръководител – Надка Димитрова

21.png

 

 

25.png

 

Дейност по проект на ЦОИДУЕМ КП 33.18-2019  Приоритет 1 "Творим, учим и успяваме заедно", „Веселим се, учим и творим” финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Ръководител – Валентина Парушева

26.png27.png

Дейност по проект на ЦОИДУЕМ КП 33.18-2019  Приоритет 1 "Творим, учим и успяваме заедно" „Тракийски ритми” финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Ръководител – Стефка Петкова

 

29.png

Дейност по проект на ЦОИДУЕМ КП 33.18-2019  Приоритет 1 "Творим, учим и успяваме заедно", „Ромски фолклор” финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Ръководител – Николай Добрев

30.png

31.png

 

 

Ученически екскурзии по проект на ЦОИДУЕМ КП 33.18-2019  Приоритет 1 "Творим, учим и успяваме заедно" дейности ”По пътя на Възраждането до наши дни”- Котел-Жеравна, „Културната съкровищница Несебър” и „Да опознаем миналото си, за да вървим към бъдещето”- Велико Търново, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

33.png

34.png

35.png

36.png

37.png

 

 

Проект на ЦОИДУЕМ КП 33.21-2022 Приоритет 2 - Да бъдем себе си, по пътя към успеха!

Проектните дейности се изпълняват по Приоритет 2, с финансовата подкрепа ЦОИДУЕМ

Реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти

в системата на предучилищното и училищното образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие. Дейностите са насочени към формиране на знания, умения, нагласи и ценности за интеркултурна компетентност в децата и учениците. Включени са и в изследователски дейности, свързани с културното наследство и етнокултурното многообразие:

Дейностите по проект "Да бъдем себе си, по пътя към успеха!” ще се реализират от ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Тополчане. Изключително важна е ролята на училището за пълноценното включване на всички ученици в социалните взаимоотношения, което до голяма степен зависи от формирането и развитието на тяхната интеркултурна компетентност. Проектът е насочен към изграждане на дейности по интереси в които да се развият индивидуалните способности на всяко дете и да спомогнат за социализацията на децата и учениците от етническите малцинства. Осъществява се чрез средствата на изкуството и пътувания извън населеното място, целта е да се обхванат и задържат деца и ученици от предучилищна и училищна възраст и да се осигурят условия за ефективната им интеграция в образователната система. Чрез реализирането на проектното предложение ще се създадат предпоставки за промяна на обществените стереотипи към междуетническа толерантност, свързани със запазване на културното наследство и етнокултурното многообразие в регионален и национален аспект.

Продължителност на проекта - 10 месеца от м. декември 2023г. до м. септември 2023г. Общ брой включени ученици пряко участващи – 58, деца от предучилищни групи 6г. 10 броя и 48 ученика от 1 до 7 клас 

Екип

Николай Калчев—Ръководител на проект

Йоана Петкова—Счетоводител

Анелия Стоянова—Координатор

Ивелина Данчева—Технически сърудник

Милена Ралчева- "Mагията на българския фолклор", "Ние сме творци"

Николай Добрев- "Светът на ромските творци", "Приключения в Стара Загора", "Ние сме творци"

Татяна Георгиева- „Фотоприказка“, „Пътешествие назад във времето“, "Ние сме творци"

Пенка Чапкънова- „Магия“, „Ромски рецепти“, Пътешествие във времето с ПланетУм“,"Ние сме творци",

Валентина Цонева— „Творческа стая“, "Ние сме творци"

Анелия Милева- „Слънчевата стая“, "Ние сме творци"

По проект на ЦОИДУЕМ КП 33.21-2022 Приоритет 2 - Да бъдем себе си, по пътя към успеха! Дейност №12 – „Приключения в Стара Загора“