Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Училището

Училището

Мисия на училището
Основната мисия е да подготвим младото поколение за живота.

Да дадем необходимите знания, умения, опит на младите да развиват ситуации, да се самоутвърждават и успяват в живота.

 
Нашето училище е:

    Хуманно и демократично - изградено на основата на националните и общочовешки ценности, възпитаващо свободни и отговорни граждани, професионалисти и съзидатели;
    Самоуправляваща се система - осъществяващо взаимна връзка и обусловеност във функционирането на компонентите на системата; автономност и финансова самостоятелност, система за вътрешен контрол и самоконтрол;
    Със собствен облик и висок авторитет - ориентирано към интересите на учениците, мобилно и адекватно по отношение качеството на образованието и професионалната подготовка;
    Широко отворено за обществото и за обществения контрол, съобразено с интересите и потребностите на обществото, включващо граждански структури в управлението /Училищно настоятелство/;
    На иновациите - постоянно развиващо се на основата на инициативността и предприемчивостта, мениджмънт и риск, осъществяващо иновации и ИКТ, водещи до високо качество и конкурентно образование, прилагащо научен подход при осъществяването на нововъведенията;
    Център на образователна, културна и социална среда - образователно, просветно и културно средище на село Тополчане и общината, предлагащо разнообразие от образователни, културни и спортни дейности, актуални учебни форми за образование.

Визия на училището

Утвърждаване на ОУ " Свети Паисий Хилендарски" като училище, способно да формира у учениците общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум по отношение на обучението с изявени деца и деца от други етноси.

 
Цели на училището

Амбициите ни са насочени към поддържане на притегателната сила на училището, за да бъде желана територия, чрез модерна и привлекателна материална база, иновативни подходи, нетрадиционни формални и неформални форми на обучение и участието на учениците и учители в проекти, повишаване на възможностите на всяко дете за достъп до знания и обучение адекватни на неговите способности, за да се гарантира личностното и професионалното развитие на младия човек и неговото успешно реализиране в обществото.